Αποτελέσματα της 9ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 9ης Έρευνας Συγκυρίας

H ομαλοποίηση των συνθηκών της πανδημίας Covid-19 δείχνει να έχει επηρεάσει ανάλογα τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ένα αίσθημα συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 4ο τρίμηνο του 2022 και των προσδοκιών τους για το 1ο τρίμηνο του 2023.

 

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο