Αποτελέσματα της 1ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 1ης Έρευνας Συγκυρίας

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Το έτος 2020 αποτέλεσε μια δύσκολη χρονική περίοδο τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Μετα από μια πολυετή οικονομική ύφεση (2008-2016) η ελληνική οικονομία έρχεται ξανά να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης του Covid -19 και των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του. Η εφαρμογή 2 εθνικών απογορευτκών (lockdown), η αναστολή λειτουργιας των επιχειρήσεων σε ζωτικούς κλάδους της οικονομίας (Τουρισμός, Εστίαση, Λιανικό Εμπόριο, Ψυχαγωγία, Μεταφορές, κλπ.), η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και η αύξηση της ανεργίας δημιούργησαν νέες συνθήκες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η ένταση των οποίων θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού κατά του ιού τη χρονική διάρκεια της πανδημίας και τα αντίστοιχα μέτρα της πολιτείας.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο