Οι νέες τάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη

Οι νέες τάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας, συνιστώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια συγκυρίες όπως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η πανδημία και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία έχουν φέρει στην επιφάνεια καινούρια δεδομένα στα οποία οι ΜμΕ πρέπει να ανταποκριθούν, ενώ έχουν δημιουργήσει και καινούργιες τάσεις που έχουν ξεκινήσει να κυριαρχούν στην αγορά. Εντοπίζοντας ευκαιρίες που προκύπτουν ακόμη και εν μέσω δύσκολων περιόδων, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά και ακολουθώντας κομμάτι των νέων τάσεων της εποχής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν με μεγαλύτερη σιγουριά τα επόμενα βήματά τους και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.

Έρευνα: Τι χρειάζονται οι ΜμΕ στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα “EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2022”, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σήμερα το 99,9% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, ενώ απασχολούν το 83% του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρουν το 56,7% της συνολικής προστιθεμένης αξίας, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (65,2% και 53% αντίστοιχα). Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη παρατηρεί τον υψηλό κατακερματισμό, τη χαμηλή παραγωγικότητα και την περιορισμένη εξωστρέφεια που έχουν. Η ΕΥ ως λύση προτείνει στην έρευνα ένα μοντέλο ανάπτυξης των ΜμΕ το οποίο βασίζεται στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, μέσω οργανικής ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και εξαγορών ή άλλων μορφών συνεργασίας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, αλλά και την εξωστρέφεια, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο που θα επιτρέψει στις ΜμΕ να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να διαδραματίσουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Οι νέες προκλήσεις και τάσεις της αγοράς αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες

Σε μία εποχή νέων προκλήσεων και τάσεων, όπως οι καταιγιστικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, αλλά και η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, τόσο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και οι απαιτήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς. Χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια και η ευελιξία είναι σημαντικά στις μέρες μας, όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης με βάση τα νέα δεδομένα. Επενδύσεις που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη, στις στρατηγικές συνεργασίες και συνολικά στην καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις όχι μόνο να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα αλλά και να αποκτήσουν νέα. Είναι προφανές ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική των επιχειρήσεων μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες και να ενισχύσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις. Σημαντικός είναι, φυσικά, και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και το κατά πόσο οι εταιρείες επενδύουν σε αυτές. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και εργαλείων που είναι πλέον διαθέσιμα, μία επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει σημερινές ανάγκες όπως η εξ αποστάσεως εργασία, να οργανώσει καλύτερα τις δραστηριότητες των στελεχών της, να αλλάξει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της, ακόμη και τον τρόπο πώλησης των προϊόντων της, αλλά και να εξοικονομήσει χρόνο και  διαθέσιμους πόρους.

Η σημασία της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις

Κάθε εποχή προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που, σε αυτή την συγκυρία, μπορούν να αναζητήσουν δρόμους που θα τους οδηγήσουν με αισιοδοξία στο μέλλον τους. Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, πρέπει να έχουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν πρακτικά στα δεδομένα της εποχής. Η Eurobank αφουγκράζεται τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξή τους. Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και εξειδικευμένη καθοδήγηση για να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα (InvestEU, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα, ΕΣΠΑ κ.λπ.) σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και κρατικούς φορείς.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσφέρει το νέο πρόγραμμα “InvestEU SME Competitiveness-Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ” για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €50 εκατ. ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν ξεπερνάει τα €43 εκατ. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. και εξασφαλίζει προνομιακή τιμολόγηση για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης αλλά και επενδύσεις, καθώς το ύψος του δανείου ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. ή και περισσότερο. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, η Eurobank προσφέρει προνομιακό επιτόκιο σε σχέση με το ισχύον στα υπόλοιπα προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς και μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο