Πράσινο φως από την ΕΕ για χρηματοδότηση στις startup του Elevate Greece

Πράσινο φως από την ΕΕ για χρηματοδότηση στις startup του Elevate Greece

Το πράσινο φως για την χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησηςσε νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Elevate Greece έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της στις 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΣΠΑ που είχε ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και θα δοθεί στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του μητρώου «Elevate Greece» με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 30/6/2021 και οι δικαιούχοι της θα πρέπει να

  • λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
  • είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
  • συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 αργότερο.

Όπως διευκρινίζεται με την παρούσα χρηματοδότηση δίνεται μια σημαντική «ανάσα» στις πληττόμενες από την πανδημία νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα κρίσιμα βήματά τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πηγή: Ιnsider.gr

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο