Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την τακτική μελέτη για τις ΜμΕ, της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο τρέχων αναπτυξιακός κύκλος φαίνεται «να κινείται σε στέρεες βάσεις». Oι επενδυτικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, σε ποσοστό 47% την αύξηση πωλήσεων κυρίως μέσω ενίσχυσης εύρους παραγωγής (16%), αύξησης δυναμικότητας (15%) δαπάνες μαρκετινγκ (10%) και επέκτασης στο εξωτερικό 6%. Σε ποσοστό 53% οι επενδυτικές προτεραιότητας αφορούν σε βελτίωση παραγωγικότητας κυρίως μέσω μέσω ψηφιακών εργαλείων (24%) αναβάθμισης εγκαταστάσεων (20%) και πράσινων επενδύσεων 9%.

Παράλληλα η σταδιακή υποχώρηση των πηγών αβεβαιότητας που έφεραν οι διαδοχικές κρίσεις (πανδημία, ενεργειακή κρίση) μαζί με τις θετικότερες προοπτικές που εμφανίζει η ζήτηση, οδηγούν την πλειονότητα των μικρομεσαίων να αναμένει σταδιακή επιτάχυνση πωλήσεων, με μέση άνοδο της τάξης του 5% για το 2023 και περαιτέρω επιτάχυνση στο 7% την επόμενη τριετία.

Συγκεκριμένα, το 54% εκτιμά αύξηση πωλήσεων το 2023 και 59% για την επόμενη τριετία. Παράλληλα σχεδόν το 40% προγραμματίζει για το 2023 είτε αύξηση προσωπικού είτε αύξηση παγίων, ενώ το 12% να συνδυάζει και τα δύο.

Τι περιμένουν ανά κλάδο

Βελτίωση παρουσιάζει τόσο ο Δείκτης Εμπιστοσύνης όσο και ο στόχος ανάπτυξης για όλους τους κλάδους, αν και διαφορετικής έντασης ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρατηρείται στους κλάδους των κατασκευών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία ο Δείκτης Εμπιστοσύνης ΜμΕ διαμορφώθηκε στις 20 μονάδες από 12 το προηγούμενο εξάμηνο, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που στοχεύει σε ανάπτυξη να φτάνει το 62% (από 47% το προηγούμενο εξάμηνο). Παράλληλα το 48% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι 7% που περιμένει πτώση.

Στο εμπόριο, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης ΜμΕ παρουσίασε βελτίωση 2 μονάδων (8 έναντι 6 το προηγούμενο εξάμηνο), με το 56% να στοχεύει πλέον σε ανάπτυξη (έναντι 47% το περασμένο) και το 52%, αύξηση πωλήσεων.

Στις υπηρεσίες, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 29 μονάδες έναντι 10 το προηγούμενο εξάμηνο, με το ποσοστό που στοχεύει σε ανάπτυξη να αγγίζει το 58%, από 47% το προηγούμενο εξάμηνο. Το 63% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι 7% που αναμένει μείωση πωλήσεων.

Τέλος στις κατασκευές παρουσίασε βελτίωση 19 μονάδων – 16 έναντι του -3 το προηγούμενο εξάμηνο) με το ποσοστό των επιχειρήσεων που στοχεύει σε ανάπτυξη να φτάνει το 49%. Επιπλέον το 68% αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2023 έναντι μόλις 1% που περιμένει μείωση.

Πηγή: www.cnn.gr https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/364974/afksimenes-ependyseis-vlepei-mia-stis-dyo-mikromesaies-epixeiriseis-tin-epomeni-trietia