Συμμετοχή/Υποβολή Αιτήσεων

Συμμετοχή/Υποβολή Αιτήσεων

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου ανακοινώνει την έναρξη της δράσης παροχής εξατομικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά.


Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή οικονομικής δραστηριότητας εφόσον:

      ✓ Είναι μικρομεσαίες υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πειραιά ή θέλουν να ξεκινήσουν δραστηριότητα στο Δήμο Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή.
      ✓ Δεν έχουν λάβει ενισχύσεις de minimis που ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ την τελευταία τριετία.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

Εναλλακτικά μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ, μαζί με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται και να μας τα στείλετε ταχυδρομικώς
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (de minimis)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ
Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο