Αποτελέσματα Μελετών – Ερευνών

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στον Πειραιά, καθώς και συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πόλη.


Στην συνέχεια παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν πρόσφατα.

13 Οκτωβρίου, 2023

Αποτελέσματα της 12ης Έρευνας Συγκυρίας

25 Σεπτεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα 2ης έρευνας καταναλωτών της αγοράς του Πειραιά

12 Ιουλίου, 2023

Αποτελέσματα της 11ης Έρευνας Συγκυρίας

4 Μαΐου, 2023

Αποτελέσματα της 10ης Έρευνας Συγκυρίας

16 Ιανουαρίου, 2023

Αποτελέσματα της 9ης Έρευνας Συγκυρίας

29 Δεκεμβρίου, 2022

Αποτελέσματα 1ης έρευνας καταναλωτών της αγοράς του Πειραιά

25 Νοεμβρίου, 2022

Αποτελέσματα της 8ης Έρευνας Συγκυρίας

2 Αυγούστου, 2022

Αποτελέσματα της 7ης Έρευνας Συγκυρίας

18 Ιουλίου, 2022

Η επιχειρηματικότητα στον Πειραιά: Συμπεράσματα από πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

16 Ιουλίου, 2022

Τάσεις και εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον: Οι επιδράσεις στο Δήμο Πειραιά

4 Μαΐου, 2022

Αποτελέσματα της 6ης Έρευνας Συγκυρίας

18 Φεβρουαρίου, 2022

Αποτελέσματα της 5ης Έρευνας Συγκυρίας

26 Οκτωβρίου, 2021

Αποτελέσματα της 4ης Έρευνας Συγκυρίας

17 Σεπτεμβρίου, 2021
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Αποτελέσματα της 3ης Έρευνας Συγκυρίας

30 Ιουνίου, 2021

Αποτελέσματα 1ης Μελέτης σχετικά με τις συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στο Δήμο Πειραιά

30 Ιουνίου, 2021
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Αποτελέσματα της 2ης Έρευνας Συγκυρίας

23 Φεβρουαρίου, 2021
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Αποτελέσματα της 1ης Έρευνας Συγκυρίας

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο