Δήμος Πειραιά

Δήμος Πειραιά

Ο Πειραιάς αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα. Ειδικότερα:


  • Αποτελεί ένα από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Πρωτεύουσας και της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας
  • Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου
  • Είναι ενδιάμεσος σταθμός για την εμπορευματική κίνηση μέσω θαλάσσιων συγκοινωνιών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και για όποιους ταξιδεύουν ακτοπλοϊκά από την ηπειρωτική χώρα στα νησιά του Αιγαίου
  • Είναι έδρα πολλών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κλάδος στον οποίο η Ελλάδα έχει πολύ σημαντική παρουσία διεθνώς, ενώ διαθέτει και πολλές επιχειρήσεις και δραστηριότητες υποστηρικτικές προς την ναυτιλία
  • Είναι πόλη με αξιόλογο πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον
  • Διαθέτει δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα
  • Συνδέεται οδικά και σιδηροδρομικά με τους κύριους άξονες συγκοινωνιών της χώρας

Για να ενισχύσει τον δυναμικό ρόλο του Πειραιά στην οικονομία της χώρας ο Δήμος Πειραιά ήταν ένας από τους πρώτους δήμους που ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Η Στρατηγική αφορά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του.


Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη της πόλης ως ενός καινοτομικού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού κόμβου της Γαλάζιας Οικονομίας, με διεθνή προσανατολισμό και εμβέλεια.


Περισσότερα για τον Δήμο Πειραιά δείτε εδώ.


Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο