1Τι είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας;
Το Κέντρο Στήριξης είναι ένας νέος θεσμός επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης που ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Πειραιά.

Είναι μια δεξαμενή πληροφοριών για την επιχειρηματικότητα αλλά και ένας φορέας που θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθεί στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα συντονίζει δράσεις και θα οργανώνει εκδηλώσεις.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα υποστηρίζει τον Δήμο στη χάραξη στρατηγικής στον τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και στην εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης.
2Πώς μπορεί ο μέσος επιχειρηματίας του Πειραιά να ωφεληθεί από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Ο επιχειρηματίας ωφελείται πολλαπλά από τις υπηρεσίες του Κέντρο και ειδικότερα:

α) Οριζόντια σε επίπεδο πληροφόρησης, το Κέντρο παρεχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση - εργαλεία σε επιχειρηματίες για βασικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια πολύ μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, π.χ. επιχειρηματικός σχεδιασμός, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση κλπ. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει ολοκληρωμένα την πληροφορία για θέματα θεσμικού πλαισίου επιχειρήσεων (ίδρυση, λειτουργία, αδειοδότηση κλπ) που διαφορετικά ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ξεχωριστές διοικητικές αρχές. Τέλος, διαθέτει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικά δεδομένα για τις εξελίξεις και τάσεις στην τοπική οικονομία, όσο και για αγορές-στόχους για κλάδους που παρουσιάζουν εξαγωγικές δυνατότητες.

β) Εξατομικευμένα σε επίπεδο παροχής στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών: υποστήριξη για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ωφελούμενης επιχείρησης, ανάπτυξη marketing plan, εκπόνηση μελέτης αγοράς, συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης, υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων, υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης.

Επιπλέον μέσω της Διάγνωσης αναγκών οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του ΚΣΕ προσδιορίζουν σε συνεργασία με την επιχείρηση το πακέτο υπηρεσιών που μπορείτε να λάβει ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της. Η διαγνωστική ανάλυση αναγκών συμπεριλαμβάνει διαδικασίες προσωπικών συνεντεύξεων και εν τέλει διατύπωση συμπερασμάτων για τον καθορισμό των υπηρεσιών που θα παραχθούν στην επιχείρηση και θα προσδώσουν στο βέλτιστο βαθμό για την υποστήριξη της επιχείρησης.
3Πως μπορώ να λάβω υπηρεσίες από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας;
Η διαδικασία για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης είναι απλή.

Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Δήμο Πειραιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στο Δήμο Πειραιά μπορείτε να υποβάλετε την σχετική αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΣΕ για να λάβετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προσέλθετε στα γραφεία μας για να την συμπληρώσετε με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Μετά την εξέταση της αίτησης σας θα λάβετε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα υποστήριξης.
4Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών;
Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές Υπηρεσίες του ΚΣΕ παρέχονται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα “de minimis”.

Δηλαδή οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό ενίσχυσης.

Η μέγιστη αξία του μίγματος υπηρεσιών ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί τις €15.000 προ ΦΠΑ ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την έγκριση της αίτησης.
Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο