Αποτελέσματα 2ης έρευνας καταναλωτών της αγοράς του Πειραιά

Αποτελέσματα 2ης έρευνας καταναλωτών της αγοράς του Πειραιά

Η επανάληψη της έρευνας (2η έρευνα αποτύπωσης του καταναλωτικού προφίλ στο Δήμο Πειραιά) πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου από 5 Ιουλίου έως 2 Σεπτεμβρίου 2023 (ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων), σε επιλεγμένες ημέρες και ώρες, και διήρκησε συνολικά 13 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω των συνεχόμενων, ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και της περιόδου των θερινών διακοπών του Αυγούστου που ακολούθησε, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, αποφασίστηκε η διακοπή της έρευνας πεδίου διότι η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης ήταν ιδιαίτερα υποτονική. Αξιολογήθηκε πως θα ήταν σκόπιμο η επανέναρξη της έρευνας να γίνει σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος θα είναι πιο κατάλληλος για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή τη συμπλήρωση ικανού αριθμού ερωτηματολογίων που θα οδηγήσουν στην ορθή αποτύπωση της εξεταζόμενης κατάστασης.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας αναφέρονται κάτωθι:

  • Μήνας Ιούλιος 2023: 5, 6, 7, 8, 10, 11 Ιουλίου (6 ημέρες)
  • Μήνας Αύγουστος: 2, 4, 29, 30, 31 Αυγούστου (5 ημέρες)
  • Μήνας Σεπτέμβριος: 1, 2 Σεπτεμβρίου (2 ημέρες)

Διενεργήθηκε έρευνα πεδίου (συνεντεύξεις στο δρόμο μέσης διάρκειας 2’ έκαστη) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 302 καταναλωτών σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης ή/και πέριξ των σταθμών του μετρό (Δημοτικό Θέατρο, Λιμάνι, Μανιάτικα)

Η έρευνα καταναλωτών αφορά σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε καταναλωτές προϊόντων ή υπηρεσιών με στόχο τη λήψη αποφάσεων.

Η αποτύπωση του προφίλ των καταναλωτών επιδιώκεται μέσα από την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν :

  • δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικιακή κατηγορία, κ.α.)
  • συνήθειες
  • προτιμήσεις
  • παράγοντες επηρεάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες

Τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της διεξαγωγής της 3ης ημερίδας του ΚΣΕ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.00μμ. στο ΕΒΕΠ, με θέμα «Διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου για επιχειρηματίες & αποτελέσματα της 2ης έρευνας αποτύπωσης του προφίλ  των διερχόμενων καταναλωτών στο Δήμο Πειραιά».

Τόσο στην 1η όσο και στη 2η έρευνα διενεργήθηκε έρευνα πεδίου (συνεντεύξεις στο δρόμο μέσης διάρκειας 2’ έκαστη) σε τυχαίο δείγμα καταναλωτών σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης ή/και πέριξ των σταθμών του μετρό.Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη.

Αν και οι συμμετέχοντες στις δύο έρευνες δεν ήταν τα ίδια πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για τυχαίο δείγμα, η επισήμανση ομοιοτήτων και διαφορών κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθούν τάσεις και αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά ανάμεσα σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο