Αποτελέσματα της 12ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 12ης Έρευνας Συγκυρίας

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες προσδοκίες δείχνουν να επηρεάζονται από την ενεργειακή κρίση αναδεικνύοντας ένα αίσθημα απαισιοδοξίας.

Στην αποτύπωση του βαθμού αισιοδοξίας για το μέλλον θα πρέπει να αναφερθεί πως και στην παρούσα έρευνα οι επιχειρήσεις του δείγματος ερωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής στον Δήμο Πειραιά όπως η ανακατασκευή και λειτουργία του Πύργου και των σημαντικών αναπλάσεων όπως αυτές του Μικρολίμανου, Αγ. Διονυσίου, Ακτής
Θεμιστοκλέους, είναι ικανή να επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης τους στο μέλλον, με την ευρεία πλειοψηφία αυτών (58,2% και το 25,4% των ερωτηθέντων αντίστοιχα) να απαντά πως η επιρροή θα είναι ‘Μεγάλη’’ και ‘’Μέτρια’’.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι απαντήσεις αναφορικά με την επιρροή που έχει στην κινητικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά η λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό, όπου η ευρεία πλειοψηφία των ερωτηθέντων επέλεξε τις απαντήσεις «Πολύ» και «Μέτρια» (ποσοστά 63,6% και 25,2% αντίστοιχα).

Η 12η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 3ο τρίμηνο του 2023 και των προσδοκιών τους για το 4ο τρίμηνο του 2023.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο