Αποτελέσματα της 11ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 11ης Έρευνας Συγκυρίας

Οι γενικότερες εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον φαίνεται πως έχουν επηρεάσει ανάλογα τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ένα αίσθημα αισιοδοξίας.

Στην αποτύπωση του βαθμού αισιοδοξίας για το μέλλον θα πρέπει να αναφερθεί πως στην παρούσα έρευνα οι επιχειρήσεις του δείγματος ερωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής στον Δήμο Πειραιά όπως η ανακατασκευή και λειτουργία του Πύργου και των σημαντικών αναπλάσεων όπως αυτές του Μικρολίμανου, Αγ. Διονυσίου, Ακτής Θεμιστοκλέους, είναι ικανή να επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης τους στο μέλλον. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι απαντήσεις αναφορικά με την επιρροή που έχει στην κινητικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά η λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό.

Η 11η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 2ο τρίμηνο του 2023 και των προσδοκιών τους για το 3ο τρίμηνο του 2023.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο