Αποτελέσματα της 3ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 3ης Έρευνας Συγκυρίας

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Η υγειονομική κρίση παραμένει ο πλέον καθοριστικός παράγοντας των οικονομικών εξελίξεων, εγχωρίως και διεθνώς και αναμένεται να βρίσκεται σε αυτή τη θέση καθ΄ όλο το 2021. Την τρέχουσα περίοδο, οι εξελίξεις αφορούν στην αυξανόμενη πρόοδο στη διαδικασία του εμβολιασμού, την αξιοποίηση των εύκολα προσβάσιμων tests για τον εντοπισμό του ιού, τη χαλάρωση ορισμένων εκ των περιοριστικών μέτρων από την αρχή του Απριλίου και την επανεκκίνηση των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης της ψυχαγωγίας και του τουρισμού.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους, τόσο κατά το 2ο όσο και κατά το 3ο τρίμηνο του 2021.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο