Αποτελέσματα της 5ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 5ης Έρευνας Συγκυρίας

Η νέα έξαρση της πανδημίας Covid-19 δείχνει να έχει επηρεάσει ανάλογα τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ένα αίσθημα απαισιοδοξίας.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 4ο τρίμηνο του 2021 και των προσδοκιών τους για το 1ο τρίμηνο του 2022.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο