Αποτελέσματα της 8ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 8ης Έρευνας Συγκυρίας

Η συνεχόμενη ομαλοποίηση των συνθηκών της πανδημίας Covid-19 έχει επηρεάσει ανάλογα τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές αναδεικνύουν ξανά ένα αίσθημα αισιοδοξίας.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 3ο τρίμηνο του 2022 και των προσδοκιών τους για το 4ο τρίμηνο του 2022.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο