Παρουσιάσεις της 1ης ημερίδας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά

Παρουσιάσεις της 1ης ημερίδας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της 1ης ημερίδας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2021 παρουσιάστηκαν οι προσφερόμενες από το Κέντρο υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, αποτελέσματα των δράσεων στήριξης στις οποίες συμμετείχε, καθώς και αποτελέσματα ερευνών που ολοκληρώθηκαν και αφορούν την επιχειρηματικότητα στον Πειραιά.

Ειδικότερα, η ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος, η επιχειρηματικότητα στο Δήμο Πειραιά, αλλά και η συμβολή του έργου του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την τοπική οικονομία αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρουσίασης του Οικονομικού Διευθυντή της ICAP, κου Άγγελου Κυριόπουλου. Στα πλαίσια της παρουσίασης παρατέθηκαν στοιχεία για την επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον Πειραιά, βάσει της ανάλυσης οικονομικών στοιχείων και αριθμοδεικτών που εξήχθησαν από την Βάση Δεδομένων της ICAP.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Διευθύντριας του ΚΣΕ, κα Αναστασίας Ζαχαράκη που αφορούσε τον απολογισμό των αποτελεσμάτων του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, αλλά και την παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας του ΚΣΕ.

Τα κύρια ευρήματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, τα προβλήματα και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων του Πειραιά όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο των μελετών και ερευνών του Κέντρου, πραγματεύεται η παρουσίαση του Senior Consultant της ICAP Advisory κου Νίκου Ταβουλάρη.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο