Παρουσίαση της δράσης “Επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 ” από τον Δήμο Πειραιά

Παρουσίαση της δράσης “Επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 ” από τον Δήμο Πειραιά

Η παρουσίαση της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» πραγματοποιήθηκε σήμερα σε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, παρουσία λίγων συμμετεχόντων, στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων ασφαλείας κατά του COVID – 19.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  7.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ). Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500€ και μέγιστο τα 20.000€ και δικαιούχοι είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στον Δήμο Πειραιά.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis,  και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Οι επιχειρήσεις απευθύνονται στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, το οποίο συντάσσει δωρεάν τον φάκελο υποβολής της πρότασης για τη δράση,   ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

  • Θα ελέγξουν τη δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.
  • Θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης xρηματοδότησης, καθώς και στη συγκέντρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην υποβολή της αίτησης πληρωμής.

 

Κατά την παρουσίαση, όπου πραγματοποιήθηκαν και χαιρετισμοί, παρευρέθηκαν  η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου,  ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννης Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος Παπαμανώλης, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.  Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θοδωρής Καπράλος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού κ. Πολυχρονόπουλου, κ. Βασίλειος Δρίκος και στελέχη του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δράση δείτε εδώ 

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο