Η επιχειρηματικότητα στον Πειραιά: Συμπεράσματα από πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

Η επιχειρηματικότητα στον Πειραιά: Συμπεράσματα από πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

Η διερεύνηση της τρέχουσας συγκυρίας, τα προβλήματα και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά αποτέλεσαν θέμα της πρόσφατης, περιοδικής ερευνητικής δραστηριότητας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

Η παρούσα (7η) έρευνα συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 2ο τρίμηνο του 2022 και των προσδοκιών τους για το 3ο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη 2η Ημερίδα ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, που διοργάνωσε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο