Αποτελέσματα της 2ης Έρευνας Συγκυρίας

Αποτελέσματα της 2ης Έρευνας Συγκυρίας

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά

Το έτος 2021 οι αρνητικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης του COVID -19 και των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τόσο την εθνική όσο και την τοπική οικονομία του Πειραιά. Το 3ο κύμα της πανδημίας, τα απαγορευτικά (lockdown), η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ζωτικούς κλάδους της οικονομίας (Τουρισμός, Εστίαση, Λιανικό Εμπόριο, Ψυχαγωγία κλπ.), η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και η αύξηση της ανεργίας  ενισχύουν το κλίμα ανασφάλειας και απαισιοδοξίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια της προηγούμενης έρευνας) των εκτιμήσεων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους, τόσο κατά το 1ο όσο και κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.

Υποστήριξηscreen tag
Μετάβαση στο περιεχόμενο